مراحل تصفیه آب به روش اسمز معکوس

رودسان – تصفیه آب به روش سیستم اسمز معکوس ( RO )  – در این مطلب مراحل تصفیه آب به روش اسمز معکوس یا Reverse Osmosis را بررسی می کنیم

اسمز معکوس چیست

اسمز معكوس، تكنولوژی مدرنی است كه آب را برای مصارف متعددی از جمله نیمه رساناها، خوراك پزی، تكنولوژی زیستی، داروها، تولید برق، نمك زدایی آب دریا و آب خوردنی شهری، تصفیه می نماید.
از اولین آزمایشاتی كه در سال ۱۹۵۰ انجام شد طی آن هر ساعت چند قطره آب تولید می شد، امروزه نتیجه صنعت اسمز معكوس در تولید مشترك جهانی به بیشتر از ۷/۱ میلیون گالن در هر روز رسیده است.
با افزایش روز افزون تقاضاها برای آب خالص (تصفیه شده) ، رشد صنعت اسمز معكوس در قرن اینده با افزایش روبه رو خواهد شد.

مراحل تصفیه آب به روش اسمز معکوس

 

دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس

پیشینه تاریخی اسمز معکوس

تحقیق در مورد اسمز معكوس در سال ۱۹۵۰ در دانشگاه فلوریدا، جائیكه رید و بوتون كه توانستند خاصیت نمك زدایی ممبرن استات سلولز را شرح دهند، آغاز شد.
لوب و سوریرجان، گسترش تكنولژی اسمز معكوس را با ایجاد نخستین ممبرن استات سلولز نا متقارن ادامه دادند.
تحقیق در مورد این پیشرفت خوب و امیدوار كننده منجر به ایجاد پیكر بندی بهتر و جدیدتر اجزای اسمز معكوس شد، به طوریكه امروزه این صنعت اكثرا اجزای مارپیچ فنری و در برخی موارد اجزای فیبر توخالی را تولید می كنند. دراوایل سال ۱۹۸۰ تحقیق و بررسی در لابراتوارهای دولتی آمریكا، منجر به تولید نخستین ممبرن پلی آمیر مركب شد. این ممبرن ها عمدتاً نسبت به ممبرن های سلولزیك، از جریان تراوش و نمك زدایی بالاتری برخوردارند.
امروزه با معرفی ESPA3 توسط هیدراناتیك ها، این صنعت با ترتیب كاهش بزرگی در مسیر نمك، به افزایش ۲۰ دفعه ای در جریان هر فشار بر روی ممبرن های سلولزیك اصلی رسیده است.

نیمه تراوا چیست

نیمه تراوا به ممبرنی اشاره می كند كه بطور انتخابی به اقسام خاصی اجازه عبور میدهد در حالیكه الباقی گونه ها باقی می مانند.
در واقع بیشتر گونه ها از ممبرن خواهند گذشت اما با سرعت متفاوت و قابل توجه.
در اسمز معكوس، محلول (آب) با سرعت بیشتری نسبت به ذرات نامحلول (نمكها) از ممبرن ها عبور میكنند، با توجه به اینكه آب خالص تولید میشود، پیامد نهایی این است كه تفكیك حلال حل شده روی می دهد. در برخی موارد عدم آبیاری باعث غلیظ شدن نمك می شود.

اسمز چیست

اسمز یك روش و شیوه نرمال(طبیعی) شامل عبور یك محلول غیلظ از میان مانع ممبرن نیمه تراوا می باشد. یك مخزن آب خالص را با ممبرن نیمه تراوا كه به دو قسمت تقسیم شده، تصور كنید. آب خالص در مقایسه با دو قسمت یك ممبرن نیمه تراوا ایده آل در فشار و دما برابر از میان ممبرن ها عبور نمی كند، زیرا اختلاف سطح شیمیایی دو قسمت برابر است.

اگر نمك قابل حل به یك قسمت اضافه شود، اختلاف سطح شیمیایی این محلول نمك كاهش پیدا می كند. استمراراً قسمت آب خالص از میان ممبرین به سمت قسمت محلول نمك حركت می كند تا تعادل اختلاف سطح شیمیایی احیاء گردد.
در شرایط علمی، دو قسمت مخزن از لحاظ اختلاف سطح شیمیایی شان تفاوت دارند و محلول، از طرف اسمز، اختلاف سطح شیمیایی اش را در كل سیستم همسان می سازد. تعادل زمانی برقرار می شود كه ناهمسانی و تفاوت فشار هیدرواستاتیك ناشی از تغییرات گنجایش حجم در قسمت، با فشار اسمزی برابر می شود. فشار اسمزی، یك تناسب خاصیت محلول به غلظت نمك و استقلال ممبرن است.

اسمز معكوس چیست

در مخزن، آب به سمت قسمت نمك دار ممبرن حركت می كند تا تعادل برقرار شود. بكارگیری فشار خارجی برای همسان سازی قسمت محلول نمك با فشار اسمزی همچنین باعث برقراری تعادل خواهد شد.
فشار مضاعف باعث افزایش اختلاف سطح شیمیایی آب موجود در محلول نمك می شود و سبب عبور حلال به سمت قسمت آب خالص می گردد. زیرا در آن حالت دارای اختلاف سطح شیمیایی پائین تری می باشد.
این پدیده اسمز معكوس نامیده می شود.

نیروی محرك شیوه اسمز معكوس، فشار كاربردی است. مقدار انرژی مورد نیاز برای تفكیك اسمزی مستقیماًً به میزان شوری حلال مربوط می شود. بنابراین، انرژی بیشتری برای تولید مقدار یكسان آب از حلال با غلظت بالای نمك لازم است.

اسمز معكوس چگونه كار میكند

برای درك اسمز معكوس بهتر است با اسمز نرمال شروع كنیم. بر طبق دیكشنری وبستر هریام، اسمز به معنای حركت و جنبش حلال از ممبرن نیمه تراوا (مثل سلول زنده) به داخل محلول بسیار غلیظ شده ای است كه تمایل به همسان سازی غلظت حل شده روی دو طرف ممبرن دارند. این یك تعریف صحیح محسوب می شود.

در سمت چپ، بشر پر از آب قرار دارد و مخزنی كه در آب نیمه غوطه ور است. همانطور كه انتظار دارید سطح آب در مخزن به اندازه سطح آب در بشر است.
در آنجا، انتهای مخزن به ممبرن نیمه تراوا چسبیده است و مخزن با محلول نمكی نیمه پر است و در آن غوطه ور است. در ابتدا سطح محلول نمك و آب برابر است اما با گذشت زمان، وقایع غیر منتظره ای روی میدهد.
آب داخل مخزن افزایش می یابد. این افزایش را به فشار اسمزی نسبت می دهند.
ممبرین نیمه تراوا ممبرنی است كه برخی از اتم ها یا مولكول ها را عبور می دهد، اما مانع عبور بقیه می گردد.
ممبرن است اما تقریبا برای هر چیزی كه ما معمولاً از آن عبور می دهیم، ناتراوا می باشد.
مثال ممبرن نا تراوا، آستر روده های شما یا دیوار سلول استgore-texاز یك ممبرن نیمه تراوا معمول دیگر است.
ساختارgore-tex شامل لایه نسبتاً نازك پلاستیكی است كه در داخل آن میلیونها روزنه كوچك ایجاد كرده اند. روزنه ها برای عبور بخار آب از آن به اندازه كافی بزرگ هستند اما برای جلوگیری از عبور آب مایع به اندازه كافی كوچكند.
ممبرن به غیر از مولكول های نمك به مولكول های آب اجازه عبور میدهد.
یك روش برای درك فشار اسمزی این است كه مولكول های آب را بر روی دو طرف ممبرن تصور كنید.
این تصور در تضاد باBrownian motion است.
بر روی قسمت نمكی، بعضی از روزنه ها با اتم های نمك مسدود شده اند اما در قسمت آب خالص چنین چیزی وجود ندارد.
بنابراین آب بیشتری از قسمت آب خالص عبور می كند، چون روزنه های بیشتری برای عبور آب خالص در قسمت آب خالص وجود دارد.

آب موجود در قسمت نمكی افزایش می یابد تا یكی از این دو حالت روی دهد:

  1. غلظت نمك در دو طرف ممبرن مساوی شود، البته در این مورد این حالت روی نمی دهد، چون آب خالص در یك قسمت و آب شور در طرف دیگر وجود دارد.
  2. همانطور كه ارتفاع ستون آب شور افزایش می یابد فشار آب نیز افزایش پیدا می كند تا اینكه فشار اسمزی برابر شود. در این نقطه اسمز متوقف خواهد شد.

به هر حال، اسمز دلیل این مسئله است كه نوشیدن آب شور(مثل آب اقیانوس) شما را خواهد كشت. زمانیكه آب شور وارد معده تان می شود، فشار اسمزی، آب را به بیرون بدنتان هدایت میكند، تا نمك در داخل معده شما رقیق شود، بنابر این شما آب بدنتان را از دست می دهید(آب بدنتان خشك می شود) و می میرید.

در اسمز معكوس، هدف این است كه از ممبرن به گونه ای استفاده شود كه شبیه فیلتری برای تولید آب قابل نوشیدنی آب شور(یا آب آلوده دیگر) عمل نماید.

آب شور روی یك طرف ممبرن گذاشته می شود و فشار برای متوقف كردن اعمال می شود.

سپس وارونه میشود، یعنی جریان اسمزی روی میدهد، در مجموع این كار فشار زیادی میگیرد و نسبتاً كند پیش میرود اما به هر حال این كار انجام می شود.

دستگاه تصفیه آب با سیستم اسمز معكوس

رودسان – سوالات متداول در مورد دستگاههای تصفیه آب با روش اسمز معکوس – در این مطلب یک سری از سوالات متداول در مورد دستگاههای تصفیه آب با روش اسمز معکوس به همراه پاسخ هر یک از این سوال ها را برای شما آماده کرده ایم

سوالات متداول در مورد دستگاههای تصفیه آب با روش اسمز معکوس

۱- دستگاه تصفیه آب با سیستم اسمز معكوس چیست

یکی از انواع سیستم های تصفیه آب است که برای تصفیه آب خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد و بخاطر دقت و مکانیزم عملکرد آن براحتی میتوان گفت مناسب ترین سیستم برای تامین آب شرب تمامی مناطق کشور عزیزمان میباشد.

این دستگاه طوری طراحی شده است که فیلتر های انتهایی دارای دقت بالاتر بوده و این افزایش دقت از هر فیلتر به فیلتر بعد به تدریج اتفاق می افتد و باعث حذف ذرات درشتر در ابتدای مسیر و حذف ذرات ریزتر در فیلتر های بعدی شده و همچنین عمر فیلتر ها را بالاتر میبرد چون در این صورت تقسیم کار بین فیلتر های مختلف صورت گرفته و هر فیلتر مسئول حذف یکسری از ناخالصی های مربوط به خود است این فرایند تا فیلتر چهارم یا فیلتر ممبران ( RO ) ( همان فیلتری که عمل اسمز معکوس را انجام میدهدکه با این اصطلاح در ذیل بیشتر آشنا خواهید شد ) ادامه داشته و فیلتر های ۵، ۶ و ۷ اعمال تکمیلی تصفیه را انجام میدهند.
در این نوع تصفیه وجود فیلتر های ۱ تا ۵ ضروری بوده و در صورت نبود هر کدام از آنها فرایند تصفیه انجام نمیگیرد و در صورت انجام ناقص میباشد.

وجود فیلترهای ۶ و ۷ بسته به کیفیت آب منطقه و گاهی به سلیقه مصرف کننده دارد.

فیلتر مرحله ۶ پس از تصفیه کامل آب مقداری مواد معدنی به آب مصرفی اضافه میکند و اغلب اوقات بلااشکال است بجز مواقعی که مصرف کننده بدلیل ناراحتی کلیوی مثل سنگ ساز بودن کلیه تمایل به مصرف آب با درصد کم مواد معدنی و کانیها را دارد ( در این مورد هم در ذیل بیشتر توزیح خواهیم داد ).
فیلتر مرحله هفتم لامپ UV میباشد که با تابیدن پرتوء ماوراء بنفش به آب باعث ضدعفونی مضاعف آب میشود که استفاده از این فیلتر زمانی توصیه میشود که آب دارای آلودگی میکروبی بالایی باشد مانند آب برخی چاه ها.

این سیستم تصفیه تنها سیستم قابل استفاده در منزل است که میتواند مواد محلول در آب مانند نمک را خذف کند ( تبدیل آب لب شور به آب شیرین ) به همین خاطر از این دستگاه برای تمام مناطق کشور میتوان استفاده کرد.

۲- فرق سیستم اسمز معكوس با سیستم فیلتراسیون آب در چیست:

فیلتراسیون آب فقط ذرات بزرگ و مخلوط در آب مثل ذرات گل و لای، لجن، شن و ماسه، زنگ لوله ها و کلر را جدا می كند در حالی كه اسمز معكوس توسط بكارگیری یك غشاء نیمه تراوا غیر از جدا كردن ناخالصی های ذکر شده ی مخلوط در آب تمامی مواد شیمیایی و آلودگی های محلول در آب مانند : میکروبها، باکتری ها، ویروس ها ، انگل ها ، نیترات ، سموم کشاورزی و آفت کش ها ( سم آرسنیک ) ، کیست، نمک، آهک، فلزات سنگین مانند سرب و… را نیز از آن جدا می سازدو باعث کاهش سختی و سنگینی آب شده یعنی TDS آب را پایین می آورد.

۳- مکانیزم عملکرد فیلتر ممبران یا اسمز معکوس ( RO ) چگونه است:

اگر یك غشاء نیمه تراوا بین دو محلول با غلضتهای متفاوت قرار گیرد، مقداری از حلال از یك غشاء به طرف دیگر منتقل می شود.
جهت طبیعی حركت حلال به گونه ای است كه محلول غلیظ تر رقیق می شود.
اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود ، در آن صورت سطح آب نمك (محلول غلیظ تر) از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت.

این اختلال سطح در دو طرف غشاء را فشار اسمزی می گویند. در اسمز معكوس آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای كه دارای غشاء نیمه تراوا است رانده می شود و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشاء نیستند از این رو در یك طرف غشاء آب تقریبا خالص و در طرف دیگر، آب تغلیظ شده وجود خواهد داشت.
این فرایند برای تهیه آب آشامیدنی از آبهای كه حاوی املاح معدنی زیاد و نا خالصی های آلی باشند بسیار مناسب بوده و حتی قادر است از آب دریا با PPM 50000 TDS و نیز از آبهای شور، آب آشامیدن تهیه كند.

آلاینده های میكروبیولوژی از قبیل روش اسمز معكوس قادر به جداسازی مواد آلی غیر محلول، مواد آلی محلول، اندوكسین ها، ویروس ها، باكتریها و ذرات می باشد. روش اسمز معكوس به هاپیرفیلتر اسیون (HYPERFILTRARION)نیز معروف می باشد، یعنی با استفاده از این روش ذراتی به كوچكی یونها را نیز می توان جدادكرد. همچنین جهت زدودن نمكها و سایرناخالصی های آب و بهبود رنگ، طعم و مزه می توان از این روش بهره گرفت. لازم به ذكر است كه بیش از یك قرن است این تكنولوژی شناخته شده است ولی در ۶۰ سال اخیر یعنی تا زمانیكه غشاء های خاص توسعه نیافته بودند این تكنولوژی گسترش چندانی پیدا نكرده بود.

در شکل زیر تفاوت قطر یک ویروس، یک باکتری و روزنه فیلتر RO را مشاهده میکنید، با این اختلاف حجم امکان عبور آنها ( که از ریزترین ناخالصیهای موجود در اب هستند ) امکان پذیر نیست .

۴- در سیستم اسمز معكوس دستگاههای تصفیه آب، چه عملی انجام می شود:

آب ورودی از لوله كشی در ابتدا وارد فیلتر مرحله اول می شود و با توجه به اینكه منافذ این فیلتر حدود ۵ میكرون است از عبور ناخالصی های درشتتر مانند گل و لای و شن و ماسه و زنگ لوله ها جلوگیری می كند.

سپس آب وارد فیلتر مرحله دوم می شود و حدود ۹۸ درصد از مواد شیمیایی آلی و تركیبات كلر را از آب جدا كرده و سپس آب وارد فیلتر مرحله سوم می شود كه مانع عبور مقادیر بسیاری از مواد شیمیایی و سمی و حتی نمك و كلر محلول در آب می شود و سپس در مرحله چهارم آب وارد فیلتر ممبران شده كه حدود ۹۵ تا ۹۹ درصد آلودگی های محلول در آب كه اندازه آب بسیار كوچك است (مانند ویروسها، میكروبها، انگل ها و باكتری ها ) را جدا كرده و از قسمت فاضلاب به بیرون می فرستد و سپس آب تصفیه شده وارد مخزن تحت فشار میشود تا آب در این مخزن جهت مصرف ذخیره شود.

هنگامی كه شیر آب شرب نصب شده بر روی سینك ظرفشویی را جهت برداشت آب باز می كنیم مرحله پنجم فیلترینگ انجام می شود به این صورت كه آب از مخزن تحت فشار خارج شده و از این فیلتر عبور می كند تا به شیر آب شرب برسد كه طی این عمل طعم نامطبوع از آب گرفته شده و به اندازه كافی به آب اكسیژن تزریق می شود و آب سالم و پر اكسیژن را تحویل می دهد.

۵ – دستگاه تصفیه آب در كجا نصب می شود:

این دستگاه معمولا زیر سینك ظرفشویی نصب می شود كه خروجی آن به یك شیر آب شرب كه روی سینك قرار می گیرد، متصل می شود و امكان گرفتن انشعاب جهت اتصال آب به یخچال هایی كه ورودی آب دارند نیز وجود دارد که البته اگر دستگاه تصفیه آب از نوع رومیزی پنج مرحله ای باشد، به علت نداشتن منبع تحت فشار نمی توان آن را به یخچال ساید بای ساید نصب گردد.

۶ – ایا شیر خروجی مجزا برای این سیستم موجود می باشد:

بله . یك شیر آب شرب زیبا و ظریف روی سینك ظرفشویی نصب می شود كه به شیر آب شرب موسوم است كه البته قابلیت انشعاب و اتصال به یخچال هم وجود دارد.

۷- ایا مواد معدنی حذف شده توسط این سیستم مورد نیاز بدن انسان نیست:

بر خلاف جا افتادگی اسم آب معدنی بین مردم اکثرا تصور میشود که ویژگی اصلی آب تامین مواد معدنی مورد نیاز بدن است و اگر این مواد در آب هر چه بیشتر باشد برای بدن تقویت به حساب آمده و کم بودن آن ممکن است باعث کمبود هایی در بدن شود در حالی که به گفته پزشکان و متخصصان تغذیه بیشتر مواد معدنی مورد نیاز ما از طریق غذا و سبزیجات جذب بدن می شود، یعنی مواد غذایی جامد و مقدار كمی از طریق آب جذب می شود ( حدودا ۲۰% ) و ضمنا این دستگاه مواد معدنی لازم را به بدن میرساند و فقط مازاد آن را از آب خارج میکند.

۸ – ایا سیستم اسمز معكوس سدیم را هم از آب جدا می كند:

بله . سیستم اسمز معكوس اساساً برای نیروی دریایی طراحی شده بود كه آب دریا را شیرین كند، زیرا آب دریا سرشار از سدیم و تركیبات آن است كه نمك طعام نیز از آن دسته می باشد.
برای كسانی كه رژیم كم سدیم را می خواهند آب این دستگاه خیلی مناسب است.

۹- ایا سیستم اسمز معكوس باكتری و انگل را هم از آب جدا می كند:

بله . روزنه های غشاء ممبران بسیار كوچكتر از قطر باكتری و انگل و ویروس است و امكان عبور به آنها نمی دهد.

۱۰- طعم آب تصفیه شده توسط این دستگاه چگونه است:

مزه آب تصفیه شده این سیستم بستگی به میزان آلودگی های آب ورودی دارد زیرا این دستگاه حدود ۹۵ درصد املاح را جدا می كند كه گاهی مزه آب بطری های آب معدنی را می دهد.

۱۱ – چه عواملی در كیفیت آب خروجی موثر است:

چهار عامل اصلی در كیفیت و میزان تولید آب تصفیه شده تاثیر می گذارد :

الف) فشار:
هر قدر فشار آب بیشتر شود کیفیت و مقدار آب تولیدی نیز بهتر و بیشتر می‌شود. فشار ۶۰ P.S.I ایده‌آل است.

ب) درجه ‌حرارت:
۲۴ درجه سانتی‌گراد حرارت ایده‌آل برای دستگاه R-O می‌باشد.
اگر درجه حرارت به ۴ درجه برسد تولید R-O به نصف خواهد رسید. حداکثر درجه حرارت ۲۹ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
لازم به ذکر است که دستگاه سل واتر و آرتیك با توجه به درجه حرارت ۴۰ درجه طراحی و ساخته شده است.

ج) کل جامدات محلول (T.D.S):
هرقدر میزان جامدات محلول افزایش یابد مقدار آب تولید شده توسط دستگاه کاهش می‌یابد T.D.S بالا می‌تواند توسط فشار مضاعف جبران شود.

د) غشاء‌ ممبران:
فیلتر های ممبران موجود در دستگاههای عرضه شده در بازار متفاوت میباشند وبرای شناسای نوع بهتر آن باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد :
در برخی موارد عنوان میشود که دستگاه قادر به تولید حجم بیشتری از آب تصفیه شده است این مسئله در بیشتر اوقات نشان بر خوب بودن دستگاه نسیت، ممبران موجود در این دستگاهها دارای دقت پایین تر میباشد به عبارت دیگر قطر منافذ بزرگتری دارند و آب تولیدی آنها از نظر مقدار آبدهی بیشتر بوده ولی دقت تصفیه پایینتری دارند، نوع دوم دستگاه ها، سیستم هایی هستند که به مقدار مطلوب و استاندارد اب تولید میکنند و در واقع دقت فیلتر ممبران آنها بالا بوده و قطر منافذ فیلتر ممبران آنها ۰۰۰۱/۰ میکرون میباشد.
این ممبران ها که دارای چنین دقتی میباشند در مصارف خانگی در ۳ ظرفیت ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ گالن موجود بوده و به ترتیب تولید آب آنها بر حسب لیتر برابر با ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ لیتر در شبانه روز است که برای مصارف خانگی بیشتر از ۲۰۰ لیتر در اکثر موارد لازم نبوده و توصیه نمیشود، فیلتر های ۳۰۰ و ۴۰۰ لیتری برای مکانهای که تعداد نفرات بیشتر است مانند ادارات، سازمانها و شرکتها توصیه میشود.

۱۲- ایا می توان مقدار آب تولید شده را افزایش داد:

بله . برای افزایش ظرفیت آب تصفیه شده می توان از ممبران های با ظرفیت بالاتر استفاده كرد.

۱۳- ایا این دستگاه ضمانت هم دارد:

بله . این دستگاه دارای یكسال گارانتی بوده و در صورت آبدهی و خرابی قطعات آن به طور رایگان تعویض و یا سرویس می شود. (در صورتی كه توسط افراد غیر متخصص دستكاری نشود)

۱۴ – زمان تعویض فیلتر ها و نحوه نگهداری از دستگاه چگونه است:

دستگاه دارای یك آچار مخصوص باز كردن پوشش یا كاور فیلتر ها می باشد كه در زمانهایی كه اشاره می شود باید تعویض گردند.
فیلتر های اول تا سوم که عمل پیش تصفیه را انجام میدهند معمولا باید هر شش ماه یکبار تعویض شوند، البته میزان کارکرد دقیق آنها به عوامل مختلف مانند کیفیت آب ورودی و میزان مصرف دارد ولی بصورت میانگین برای شهری مانند تهران تعویض آنها برای هر شش ماه یکبار توصیه میشود.
فیلتر مرحله چهارم که همان ممبران است تا ۲ سال عمر میکند، البته به شرطی که فیلتر های قبل از آن یعنی فیلترهای پیش تصفیه هر شش ماه یکبار تعویض شوند تا فیلتر ممبران که هزینه بالاتری دارد طی این مدت صدمه نبیند.
فیلترهای مرحله ۵ و ۶ بهتر است هر یک سال یکبار تعویض شوند.
توجه داشته باشید که فاکتورهای اصلی برای تعیین دقیق زمان تصفیه :

  1. کیفیت آب ورودی
  2. میزان مصرف
  3. دمای آب ورودی میباشند، ولی چون این فاکتورها حتی در یک شهر در مناطق مختلف فرق کرده و ممکن است حتی در یک محل در زمانهای مختلف متفاوت باشند، پس بنا را بر حد معمول مصرف یک خانواده پر جمعیت با کیفیت معمول آب آن شهر در نظر میگیریم که اکثرا مناسبترین زمانها در بالا اشاره شد.

۱۵ – چه موقع ممبران این دستگاه باید تعویض شود:

اگر فیلتر های پیش تصفیه مرتب هر شش ماه یکبار تعویض شوند فیلتر ممبران تا ۲ سال عمر میکند.
البته با تست TDS نیز می توان به سلامت یا عدم سلامت ممبران پی برد.

۱۶ – اسمز معكوس چه آلودگی هایی را جدا می كند:

در زیر میزان حذف آلودگی ها توسط این دستگاه را نشان داده ایم :

مواد یا عناصر درصد حذف مواد یا عناصر درصد حذف
باریم ۹۷% پتاسیم ۹۲%
بیكربنات ۹۴% رادیوم ۹۷%
كادمیوم ۹۷% سلنیوم ۹۷%
كلسیم ۹۷% سیلیكات ۹۶%
كرومات ۹۲% نقره ۸۵%
مس ۹۷% سدیم ۹۲%
مواد شوینده ۹۷% استرونتیوم ۹۷%
فلوراید ۹۰% سولفات ۹۷%
نشتی فاضلاب ۹۹% نیترات ۹۷%
منیزیم ۹۷% حشره كش ها ۹۷%
نیكل ۹۷% آفت كش ها ۹۷%
ویروس و باکتری ۱۰۰%

۱۷- سیستم اسمز معكوس از چه زمانی مورد استفاده قرار گرفت:

هر چند كه تصور می شود كه سیستم اسمز معكوس در حدود ۱۰ سال است كه مورد استفاده قرار گرفته است ولی در سال ۱۹۶۲ دولت آمریكا اولین سیستم تصفیه به روش اسمز معكوس را كه قابلیت تولید حدود ۱۰۰۰ گالن آب تصفیه شده در روز را داشت تولید كرد.
امروزه بیش از ۳۰۰۰ سیستم تصفیه آب بزرگ به روش اسمز معكوس وجود دارد كه چندین میلیون گالن آب تصفیه شده جهت استفاده تولید می كنند.
در سال ۱۹۹۱ ارتش آمریكا ۸۰۰۰ دستگاه تصفیه آب اسمز معكوس خرید تا آب مناسب و تصفیه شده به سربازان خود كه در صحراها و جنگلها در حركت بودند فراهم كند. در سال ۱۹۹۳ نیز حدود ۶۳۰۰ دستگاه دیگر جهت سربازانی كه به منطقه سیل زده در غرب این كشور اعزام شده بودند خریداری و تامین كرد.