تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس

اسمز معکوس یکی از انواع سیستم هایی است که برای تصفیه آب خانگی و تصفیه صنعتی آب مورد استفاده قرار میگیرد و بخاطر دقت و مکانیزم عملکرد آن براحتی می توان گفت مناسب ترین سیستم های تصفیه آب برای تامین آب شرب تمامی مناطق کشور عزیزمان میباشد

سیستم اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب خانگی

اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب خانگی
اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه تصفیه آب طوری طراحی شده است که فیلتر های انتهایی دارای دقت بالاتر بوده و این افزایش دقت از هر فیلتر به فیلتر بعد به تدریج اتفاق می افتد و باعث حذف ذرات درشتر در ابتدای مسیر و حذف ذرات ریزتر در فیلتر های بعدی شده و همچنین عمر فیلتر ها را بالاتر میبرد چون در این صورت تقسیم کار بین فیلتر های مختلف صورت گرفته و هر فیلتر مسئول حذف یکسری از ناخالصی های مربوط به خود است این فرایند تا فیلتر چهارم یا فیلتر ممبران ( RO ) ( همان فیلتری که عمل اسمز معکوس را انجام میدهد که با این اصطلاح در زیر بیشتر آشنا خواهید شد ) ادامه داشته و فیلتر های ۵ ، ۶ و ۷ اعمال تکمیلی تصفیه را انجام میدهند

در این روش تصفیه آب وجود فیلتر های ۱ تا ۵ ضروری بوده و در صورت نبود هر کدام از آنها فرآیند تصفیه بطور کامل انجام نمی شود و در صورت انجام ناقص میباشد ، وجود فیلترهای ۶ و ۷ بسته به کیفیت آب منطقه و گاهی به سلیقه مصرف کننده دارد ، فیلتر مرحله شش پس از تصفیه کامل آب مقداری مواد معدنی به آب مصرفی اضافه میکند و اغلب اوقات بلااشکال است بجز مواقعی که مصرف کننده بدلیل ناراحتی کلیوی مثل سنگ ساز بودن کلیه تمایل به مصرف آب با درصد کم مواد معدنی و کانیها را دارد ، فیلتر مرحله هفتم لامپ UV میباشد که با تابیدن پرتو ماوراء بنفش به آب باعث ضدعفونی مضاعف آب میشود که استفاده از این فیلتر زمانی توصیه میشود که آب دارای آلودگی میکروبی بالایی باشد مانند آب برخی چاه ها

این سیستم تصفیه آب تنها سیستم قابل استفاده در منزل است که میتواند مواد محلول در آب مانند نمک را حذف کند ( تبدیل آب لب شور به آب شیرین ) به همین خاطر از این دستگاه برای تمام مناطق کشور میتوان استفاده کرد.

منبع: فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی عمران سازان مهاب

[divider]

Reverse Osmosis System Water Purifier

Reverse Osmosis System Water Purifier
Reverse Osmosis System Water Purifier

One of the systems that are used for domestic and industrial water treatment And because of its accuracy and performance can easily be said to be the most appropriate mechanism for providing water systems are all parts of our country, The device is designed so that the filter has a higher accuracy is final.

This increases the accuracy of each filter to filter removes particles then gradually happening and camels at the beginning of the next track and remove smaller particles in the filter and can increase the life of filters In this case, the division of labor between different filters and And Filters, 5, 6 and 7 apply additional filters do This type of treatment is necessary in the filters of 1 to 5, and in the absence They do not take any of the treatment process, and if so, is incomplete There filters 6 and 7, depending on local water quality, and sometimes consumer tastes, the filter step 6 after complete purification of water and add some mineral water is often Blaashkal Except where consumers due to kidney ailments such as kidney stones tend to drink water with a low percentage of inorganic materials are filtered UV light is the seventh stage of the sun’s ultraviolet (UV) water disinfection Prtv’ the additional water The use of this filter is recommended when the water is high microbial contamination of water wells.

The filtration system is the only system that can be used at home to remove the water-soluble salt (Convert brackish water into fresh water) so the device can be used for all parts of the country….

استفاده از روش اسمز معکوس, Reverse Osmosis در تصفیه آب

اسمز معکوس روشی است که به کمک یک سری از فیلترهای تصفیه آب انواع بسیار گوناگونی از مولکول ها و یون ها را از مایعات گوناگون با اعمال فشار برآن مایع که در یک سمت غشاء ممبران قرار دارد، حذف می کند. اعمال این فشار باعث می شود که مواد در یک سوی membrane باقی مانده و مایع خالص به سوی دیگر ممبران گذر کند.

استفاده Reverse Osmosis در تصفیه آب

ممبران غالبا مولکول های درشت را نگه داشته و به مولکول ها و اجزای کوچکتر آزادانه اجازه گذر می دهد. روش Reverse Osmosis معمولا برای تولید آب آشامیدنی از آب دریا و حذف مولکول های نمک آن به کار می رود. این روش برعکس روش رایج و طبیعی آن است که مایع از محل تجمع کمتر املاح از بین یک غشاء ممبران عبور کرده و به محل تجمع بیشتر املاح متمرکز می شود.

فشار اسمزی ممبران اسمز معکوس

این روند باعث تولید نوعی فشار در دو سمت ممبران می شود که به فشار اسمزی معروف است. اعمال یک فشار خارجی برای قرنیه کردن جهت جریان طبیعی مایع بدین ترتیب، روش Reverse Osmosis نام می گیرد.

منبع: فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی عمران سازان مهاب

روش اسمز معکوس Reverse Osmosis تصفیه آب
روش اسمز معکوس Reverse Osmosis تصفیه آب

[divider]

The use of reverse osmosis in water purification

The applied pressure causes the material remains in the membrane and the pure liquid to pass through the membrane. Membranes are often kept in large molecules into smaller molecules and components can pass freely allowed. RO methods are often used to produce drinking water from sea water and remove salt molecules are used.

Unlike conventional methods, this method is a natural gathering place for less liquid solutes through the membranes have a higher solute concentration is the gathering place. This process produces a pressure on both sides of the membrane, which is called the osmotic pressure.
Applying an external pressure to the normal flow of fluid out of the cornea Thus, the RO method is called.

water purifier Reverse Osmosis, Remove the salt molecules,  water purifier R. He, domestic water purifier, water filtration, six stage, the industrial water treatment system, to the mucous membranes, osmotic pressure

مراحل تصفیه آب به روش اسمز معکوس

رودسان – تصفیه آب به روش سیستم اسمز معکوس ( RO )  – در این مطلب مراحل تصفیه آب به روش اسمز معکوس یا Reverse Osmosis را بررسی می کنیم

اسمز معکوس چیست

اسمز معكوس، تكنولوژی مدرنی است كه آب را برای مصارف متعددی از جمله نیمه رساناها، خوراك پزی، تكنولوژی زیستی، داروها، تولید برق، نمك زدایی آب دریا و آب خوردنی شهری، تصفیه می نماید.
از اولین آزمایشاتی كه در سال ۱۹۵۰ انجام شد طی آن هر ساعت چند قطره آب تولید می شد، امروزه نتیجه صنعت اسمز معكوس در تولید مشترك جهانی به بیشتر از ۷/۱ میلیون گالن در هر روز رسیده است.
با افزایش روز افزون تقاضاها برای آب خالص (تصفیه شده) ، رشد صنعت اسمز معكوس در قرن اینده با افزایش روبه رو خواهد شد.

مراحل تصفیه آب به روش اسمز معکوس

 

دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس

پیشینه تاریخی اسمز معکوس

تحقیق در مورد اسمز معكوس در سال ۱۹۵۰ در دانشگاه فلوریدا، جائیكه رید و بوتون كه توانستند خاصیت نمك زدایی ممبرن استات سلولز را شرح دهند، آغاز شد.
لوب و سوریرجان، گسترش تكنولژی اسمز معكوس را با ایجاد نخستین ممبرن استات سلولز نا متقارن ادامه دادند.
تحقیق در مورد این پیشرفت خوب و امیدوار كننده منجر به ایجاد پیكر بندی بهتر و جدیدتر اجزای اسمز معكوس شد، به طوریكه امروزه این صنعت اكثرا اجزای مارپیچ فنری و در برخی موارد اجزای فیبر توخالی را تولید می كنند. دراوایل سال ۱۹۸۰ تحقیق و بررسی در لابراتوارهای دولتی آمریكا، منجر به تولید نخستین ممبرن پلی آمیر مركب شد. این ممبرن ها عمدتاً نسبت به ممبرن های سلولزیك، از جریان تراوش و نمك زدایی بالاتری برخوردارند.
امروزه با معرفی ESPA3 توسط هیدراناتیك ها، این صنعت با ترتیب كاهش بزرگی در مسیر نمك، به افزایش ۲۰ دفعه ای در جریان هر فشار بر روی ممبرن های سلولزیك اصلی رسیده است.

نیمه تراوا چیست

نیمه تراوا به ممبرنی اشاره می كند كه بطور انتخابی به اقسام خاصی اجازه عبور میدهد در حالیكه الباقی گونه ها باقی می مانند.
در واقع بیشتر گونه ها از ممبرن خواهند گذشت اما با سرعت متفاوت و قابل توجه.
در اسمز معكوس، محلول (آب) با سرعت بیشتری نسبت به ذرات نامحلول (نمكها) از ممبرن ها عبور میكنند، با توجه به اینكه آب خالص تولید میشود، پیامد نهایی این است كه تفكیك حلال حل شده روی می دهد. در برخی موارد عدم آبیاری باعث غلیظ شدن نمك می شود.

اسمز چیست

اسمز یك روش و شیوه نرمال(طبیعی) شامل عبور یك محلول غیلظ از میان مانع ممبرن نیمه تراوا می باشد. یك مخزن آب خالص را با ممبرن نیمه تراوا كه به دو قسمت تقسیم شده، تصور كنید. آب خالص در مقایسه با دو قسمت یك ممبرن نیمه تراوا ایده آل در فشار و دما برابر از میان ممبرن ها عبور نمی كند، زیرا اختلاف سطح شیمیایی دو قسمت برابر است.

اگر نمك قابل حل به یك قسمت اضافه شود، اختلاف سطح شیمیایی این محلول نمك كاهش پیدا می كند. استمراراً قسمت آب خالص از میان ممبرین به سمت قسمت محلول نمك حركت می كند تا تعادل اختلاف سطح شیمیایی احیاء گردد.
در شرایط علمی، دو قسمت مخزن از لحاظ اختلاف سطح شیمیایی شان تفاوت دارند و محلول، از طرف اسمز، اختلاف سطح شیمیایی اش را در كل سیستم همسان می سازد. تعادل زمانی برقرار می شود كه ناهمسانی و تفاوت فشار هیدرواستاتیك ناشی از تغییرات گنجایش حجم در قسمت، با فشار اسمزی برابر می شود. فشار اسمزی، یك تناسب خاصیت محلول به غلظت نمك و استقلال ممبرن است.

اسمز معكوس چیست

در مخزن، آب به سمت قسمت نمك دار ممبرن حركت می كند تا تعادل برقرار شود. بكارگیری فشار خارجی برای همسان سازی قسمت محلول نمك با فشار اسمزی همچنین باعث برقراری تعادل خواهد شد.
فشار مضاعف باعث افزایش اختلاف سطح شیمیایی آب موجود در محلول نمك می شود و سبب عبور حلال به سمت قسمت آب خالص می گردد. زیرا در آن حالت دارای اختلاف سطح شیمیایی پائین تری می باشد.
این پدیده اسمز معكوس نامیده می شود.

نیروی محرك شیوه اسمز معكوس، فشار كاربردی است. مقدار انرژی مورد نیاز برای تفكیك اسمزی مستقیماًً به میزان شوری حلال مربوط می شود. بنابراین، انرژی بیشتری برای تولید مقدار یكسان آب از حلال با غلظت بالای نمك لازم است.

اسمز معكوس چگونه كار میكند

برای درك اسمز معكوس بهتر است با اسمز نرمال شروع كنیم. بر طبق دیكشنری وبستر هریام، اسمز به معنای حركت و جنبش حلال از ممبرن نیمه تراوا (مثل سلول زنده) به داخل محلول بسیار غلیظ شده ای است كه تمایل به همسان سازی غلظت حل شده روی دو طرف ممبرن دارند. این یك تعریف صحیح محسوب می شود.

در سمت چپ، بشر پر از آب قرار دارد و مخزنی كه در آب نیمه غوطه ور است. همانطور كه انتظار دارید سطح آب در مخزن به اندازه سطح آب در بشر است.
در آنجا، انتهای مخزن به ممبرن نیمه تراوا چسبیده است و مخزن با محلول نمكی نیمه پر است و در آن غوطه ور است. در ابتدا سطح محلول نمك و آب برابر است اما با گذشت زمان، وقایع غیر منتظره ای روی میدهد.
آب داخل مخزن افزایش می یابد. این افزایش را به فشار اسمزی نسبت می دهند.
ممبرین نیمه تراوا ممبرنی است كه برخی از اتم ها یا مولكول ها را عبور می دهد، اما مانع عبور بقیه می گردد.
ممبرن است اما تقریبا برای هر چیزی كه ما معمولاً از آن عبور می دهیم، ناتراوا می باشد.
مثال ممبرن نا تراوا، آستر روده های شما یا دیوار سلول استgore-texاز یك ممبرن نیمه تراوا معمول دیگر است.
ساختارgore-tex شامل لایه نسبتاً نازك پلاستیكی است كه در داخل آن میلیونها روزنه كوچك ایجاد كرده اند. روزنه ها برای عبور بخار آب از آن به اندازه كافی بزرگ هستند اما برای جلوگیری از عبور آب مایع به اندازه كافی كوچكند.
ممبرن به غیر از مولكول های نمك به مولكول های آب اجازه عبور میدهد.
یك روش برای درك فشار اسمزی این است كه مولكول های آب را بر روی دو طرف ممبرن تصور كنید.
این تصور در تضاد باBrownian motion است.
بر روی قسمت نمكی، بعضی از روزنه ها با اتم های نمك مسدود شده اند اما در قسمت آب خالص چنین چیزی وجود ندارد.
بنابراین آب بیشتری از قسمت آب خالص عبور می كند، چون روزنه های بیشتری برای عبور آب خالص در قسمت آب خالص وجود دارد.

آب موجود در قسمت نمكی افزایش می یابد تا یكی از این دو حالت روی دهد:

  1. غلظت نمك در دو طرف ممبرن مساوی شود، البته در این مورد این حالت روی نمی دهد، چون آب خالص در یك قسمت و آب شور در طرف دیگر وجود دارد.
  2. همانطور كه ارتفاع ستون آب شور افزایش می یابد فشار آب نیز افزایش پیدا می كند تا اینكه فشار اسمزی برابر شود. در این نقطه اسمز متوقف خواهد شد.

به هر حال، اسمز دلیل این مسئله است كه نوشیدن آب شور(مثل آب اقیانوس) شما را خواهد كشت. زمانیكه آب شور وارد معده تان می شود، فشار اسمزی، آب را به بیرون بدنتان هدایت میكند، تا نمك در داخل معده شما رقیق شود، بنابر این شما آب بدنتان را از دست می دهید(آب بدنتان خشك می شود) و می میرید.

در اسمز معكوس، هدف این است كه از ممبرن به گونه ای استفاده شود كه شبیه فیلتری برای تولید آب قابل نوشیدنی آب شور(یا آب آلوده دیگر) عمل نماید.

آب شور روی یك طرف ممبرن گذاشته می شود و فشار برای متوقف كردن اعمال می شود.

سپس وارونه میشود، یعنی جریان اسمزی روی میدهد، در مجموع این كار فشار زیادی میگیرد و نسبتاً كند پیش میرود اما به هر حال این كار انجام می شود.

پیشینه اسمز معکوس و نیمه تراواها

تحقیق در مورد اسمز معکوس در سال ۱۹۵۰ در دانشگاه فلوریدا، جائیکه رید و بوتون که توانستند خاصیت نمک زدایی ممبرین استات سلولز را شرح دهند، آغاز شد.

تاریخچه و پیشینه اسمز معکوس و نیمه تراواها

لوب و سوریرجان، گسترش فرآیند اسمز معکوس در دستگاه تصفیه آب را با ایجاد نخستین ممبرین استات سلولز نا متقارن ادامه دادند.

تحقیق در مورد این پیشرفت خوب و امیدوار کننده منجر به ایجاد پیکربندی بهتر و جدیدتر اجزای اسمز معکوس شد، به طوریکه امروزه این صنعت اکثرا اجزای مارپیچ فنری و در برخی موارد اجزای فیبر توخالی را تولید می کنند. دراوایل سال ۱۹۸۰ تحقیق و بررسی در لابراتوارهای دولتی آمریکا، منجر به تولید نخستین ممبرین پلی آمیر مرکب شد. این ممبرین ها عمدتاً نسبت به ممبرین های سلولزیک، از جریان تراوش و نمک زدایی بالاتری برخوردارند.

پیشینه اسمز معکوس و نیمه تراواها
پیشینه اسمز معکوس و نیمه تراواها

امروزه با معرفی ESPA3 توسط هیدراناتیک ها، این صنعت با ترتیب کاهش بزرگی در مسیر نمک، به افزایش ۲۰ دفعه ای در جریان هر فشار بر روی ممبرین های سلولزیک اصلی رسیده است.

منبع: فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی عمران سازان مهاب

[divider]

Research on Reverse Osmosis in 1950 at the University of Florida, where Reed and Button that could explain cellulose acetate membrane desalination property began.

Where were the semi-permeable reverse osmosis?

Loeb and Svryrjan, the process of reverse osmosis membranes, cellulose acetate asymmetric continued with the creation of the first.

Research on this good progress and hopefully lead to better and newer components are configured for reverse osmosis was, as today, the industry often spiral spring components and in some cases produce hollow fiber components. In early 1980, government laboratories to study in America, leading to the production of the first composite membrane was made of Aamir. This membrane mainly to cellulosic membranes, desalination of leakage current and higher.

Today, with the introduction of ESPA3 by Hydranautics, the industry faces a major decrease in the salt, an increase of 20 times during any pressure on the main cellulosic membrane is reached.

تاریخچه استفاده از اسمز معکوس

روش اسمز معکوس به کمک غشاهای ممبران اولین بار در سال ۱۷۴۸ میلادی توسط ژان آنتونی نوله انجام شد. روش reverse osmosis در ۲۰۰ سال پس از آن همچنان به عنوان یک روش آزمایشگاهی باقی ماند. در سال ۱۹۴۹ میلادی دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا برای اولین بار روش reverse osmosis را به کمک غشاهای ممبران برای تصفیه آب دریا به کار بردند.

روش اسمز معکوس به کمک غشاهای ممبران

بعدها تحقیقات انجام شده توسط این دانشگاه و دانشگاه فلوریدا منجر به تولید موفقیت آمیز آب آشامیدنی از آب دریا در اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی شد.
اما حجم آب آشامیدنی بدین روش همچنان برای مصارف تجاری ناکارآمد بود، تا اینکه در طول زمان و با پیشرفت تدریجی تکنولوژی کار به جایی رسید که در اواخر سال ۲۰۰۱ میلادی در کل جهان ۱۵۲۰۰ پروژه تولید آب آشامیدنی به این روش در دست اجرا درآمد.

منبع: فروشگاه اینترنتی دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی عمران سازان مهاب

تصفیه آب به روش اسمز معکوس
تصفیه آب به روش اسمز معکوس

[divider]

Reverse osmosis membranes and membrane to help the first time in 1748 AD by John Anthony was Nvlh. By RO 200 years later, it still remains as a laboratory.
In 1949 the University of California, America’s first approach to RO membranes for filtration membranes used for seawater. Later research conducted by the University and the University of Florida led to the successful production of potable water from sea water was in the mid-1950s.

reverse osmosis water filtration systems

But the volume of water that the method was inefficient for commercial use, But in time and with gradual advancement of technology to the point where 15200 at the end of 2001 the total world production of drinking water projects carried out in this way.

 Drinking Water Branch, Water Purifier ro, water purifier R. He, Aqua water purifier, domestic water purifier, water purifier, six stage, the industrial water treatment system, water filtration device Joker